Kliplev Hallens hjemmeside

Kliplev Hallen - Skolegade 13, Kliplev - 6200 Aabenraa - tlf. 20 53 64 44 - kliplevhallen@mail.dk

Velkommen til Kliplev Hallens hjemmeside

Kliplev Hallen

En hal med cafeteria
 Kom ind og nyd det !


HUSK

Ordinær Generalforsamling d. 27. marts 2017, kl. 20.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne.

Kun personer med halbevis, har stemmeret. Halvbeviser á 150 kr. kan købes ved henvendelse på mail: sivesgaard@yahoo.dk

Forslag skal være formanden i hænde senest
d. 19. marts 2017.Velkommen til Kliplev Hallens hjemmeside